ยป
Contact

CONTACT


Please complete the contact form below along with a phone number, and we will get back to you right away.


tim@timrayphoto.com
// send me an email
(304) 363-8395
// call me today!
Tim Ray Photography
1813 Martha Avenue
Fairmont, WV 26554
Facebook
// 6,000+ likes
Twitter
// follow me
Instagram
// photos with filters
Pinterest
// pin everything!