ยป
Contact

Contact

For the fastest service, please complete this form. If you prefer you can call Tim at 304-363-8395 or email at tim@timrayphoto.com
tim@timrayphoto.com
// send me an email
(304) 363-8395
// call me today!
Tim Ray Photography
1813 Martha Avenue
Fairmont, WV 26554
Facebook
// 6,000+ likes
Twitter
// follow me
Instagram
// photos with filters
Pinterest
// pin everything!